Skip to content
Inici » Som i no som

Som i no som

Antigament, el significat de «trellat» era el de ‘trasllat’, sobretot per a referir-se a la ‘còpia d’un escrit’. A finals del segle XIII, en el «Llibre d’establiments i ordenacions de la ciutat de Valencia», es consigna que els cavallers Pere Roiç de Corella, Jacme Castellar i Ramon Costa «no consentien a les dites coses, ans demanaven trellat d’aquelles».

Este significat s’entremesclà ràpidament al de ‘teixit de tiges embrancades’, derivat del llatí «trichila», que donà lloc al sentit de ‘pensament llògic ben travat’, que usava Jaume Roig en l’«Spill»:

“Qui no s’i trigua, / seny vol aver. / Del meu penser / aquest trellat, / mig cordellat / he fluix texit”. 

Símbol del yin i el yang
Símbol del yin i el yang

Som

En 2015, un grup d’activistes per la llengua valenciana procedents de diferents tradicions, després de reunir-nos en diverses ocasions, decidírem que eren més les coses que nos unien que les que nos separaven. Començàrem unes conversacions i reunions privades, tant presencials com virtuals, per a continuar definint eixe perfil propi i comú que compartíem totes les parts sobre el fet específic valencià. Evidentment, continuaven i continuen havent qüestions que encara no hem pogut travessar junts, i no sabem si alguna vegada desapareixeran. No obstant, només el fet de reconéixer-nos en la diferència; acceptar-nos i, aixina i tot, estar disposts a seguir fent el camí junts, nos fa creure que esta idea mereix passar de l’àmbit privat al públic.

En 2020, anys després d’eixe moment inicial, nos sentim prou cohesionats per a presentar públicament esta plataforma virtual; lloc de trobada de tots els valencianistes i valencianismes que existixen, a on l’única màxima que impera és donar compliment al mandat que donà u dels pares del valencianisme, Nicolau-Primitiu Gómez i Serrano, a les joventuts valencianistes dels anys 30: 

“Que comencem la reconstitució de la personalitat pàtria, unint tot lo essencial que tingam de comú i respectant-nos, amb vera comprensió, tot alló que tingam de diferent

I no hi ha més. Des de la voluntat de concòrdia de les paraules del patrici, i en l’ànim de fer prevaldre el trellat entre els valencians tal com el nostre clàssic demanava, naix esta plataforma virtual, en defensa de la llengua valenciana, modalitat pròpia i històrica dels valencians.

… i no som

A fi d’evitar malentesos, una volta dit lo que som, com que som conscients de l’ambigüitat, transversalitat i heterogeneïtat de la nostra plataforma, sí que explicitarem lo que no som:

  1. No som una entitat que vullga fer política partidista usant la llengua.
  2. No som una entitat que no base en l’evidència científica tots els documents que farà o compartirà, aixina com les opinions que publicarà.
  3. No som una entitat anticatalanista.
  4. No som una entitat catalanista.
  5. No acceptem la “unitat de la llengua catalana”, en térmens de supeditació o convergència artificial de la llengua valenciana, modalitat pròpia dels valencians, respecte a qualsevol modalitat del seu diasistema.
  6. No acceptem el “secessionisme” en térmens d’aïllament o distanciament artificial del valencià respecte a les modalitats del seu diasistema.
  7. No som una entitat afí a cap moviment polític (encara que els nostres membres, en la seua llibertat, poden militar en qualsevol partit polític).
  8. No ataquem cap normativa ortogràfica valenciana. És un fet que, en estos moments, existixen dos entitats normatives valencianes i, actualment, només una d’elles és l’oficial. Eixa és la realitat hui, i cal partir de la realitat.
  9. No anem contra ningú. Anem a favor de la llengua valenciana i de la societat valenciana.
  10. No volem impondre cap idea com a dogma de fe.

La nostra proposta de futur

A través d’esta plataforma volem donar a conéixer els nostres treballs i aquells que considerem oportuns, sobre la llengua valenciana, per quins motius (basant-nos en la ciència) creem que estes propostes són les més adequades per a la nostra llengua.

Generarem debat per a anar avançant i millorant en eixa realitat que volem: que els valencians estiguen orgullosos de la seua llengua i que els genere confiança. Estem convençuts que açò només passarà si fem que els valencians puguen sentir cada volta més identificació entre el valencià que parlen i el valencià normatiu.

Primer de maig de l’any 2020.