Skip to content
Inici » Entrades » Llengua » Mapes de vocalisme: morir

Mapes de vocalisme: morir

Mapes de vocalisme: morir

2. Mapes de fonètica > 2.1. Mapes de vocalisme

2.1.1. Articulació de /o/ àtona com a [u]: morir

Un parlant de la Catalunya oriental pronuncia com a [u] el fonema /o/ quan apareix en posició àtona; per això, dirà que l’arbre de la p[o]ma és la p[u]mera (o el p[u]mer). En canvi, un valencià o un català occidental manté la /o/ àtona com a [o] i, per això, dirà que l’arbre de la p[o]ma és la p[o]mera (o el p[o]mer).

La primera actuació (que també faria dir que, en el moment de la mort, el que fem és m[u]rir), l’anomenem neutralització, ja que dos fonemes (en este cas, /o/ i /u/) es confonen en una sola realització ([u]) en un context fònic determinat. Per contra, el manteniment de la distinció entre els dos fonemes en posició àtona (pel qual pronunciem p[o]mera i m[o]rir) és l’actuació regular (i, per això, la que tots els parlants d’occitano-romànic representem en l’escriptura).

En no poques ocasions, els lingüistes han mencionat eixa variació interna del català-valencià-balear com a una de les que justificarien la divisió entre els dos grans blocs dialectals del català: l’occidental (incloent el valencià) i l’oriental (incloent el balear). Ara bé, resulta que eixa afirmació únicament és certa si l’apliquem al territori de Catalunya (a on coincidixen aproximadament la isoglossa de la /o/ àtona i unes altres), mentres que quasi tota Mallorca actua com els valencians i els catalans occidentals (p[o]mera, m[o]rir).

Però fem un pas més: quan observem que tot l’occità actua en este punt com el català oriental (o, més ben dit, que el català oriental actua com tot l’occità: pronunciant p[u]m(i)er, m[u]rir), veem que no estem davant d’un fenomen de variació lingüística que siga només propi del català-valencià-balear, sinó que és d’àmbit occitano-romànic.

Articulació de/o/ àtona com a [u]: morir
© Paraula d’Oc. Reproducció permesa per la publicació

Publicat originalment en la revista Paraula d’Oc, número 17.

Anar a l’Introducció: “La cartografia lingüística d’àmbit occitano-romànic: un camí d’autodescobriment (I)”


Alexandre Ordaz

Mapa: © Paraula d’Oc. Reproducció permesa per la publicació