Skip to content
Inici » Entrades » Llengua » Mapes de vocalisme: fetge

Mapes de vocalisme: fetge

Mapes de vocalisme: fetge

2. Mapes de fonètica > 2.1. Mapes de vocalisme

2.1.2. Articulació de /e/ àtona com a [ə] o [ɑ]: fetge

Una altra neutralització és la que fa que un balear o un català de la part oriental pronuncien fetge i poma com a fetg[ə] i pom[ə], és a dir, amb l’anomenada vocal neutra. En realitat, els algueresos i, cada volta més, els catalans de l’àrea de Barcelona no neutralitzen els fonemes /e/ i /ɑ/ en posició àtona com a [ə], sinó que els reduïxen a [ɑ]: fetg[ɑ] i pom[ɑ]. Observem que el balear i el català oriental actuen de la mateixa manera que una part dels parlars occitans, que també fan fetg[ə] i pom[ə]: concretament, una part dels parlars gascons (a l’oest) i de l’anomenat creixent (al nord; de transició al francés).

Per tant, tampoc esta neutralització caracteritza únicament el gran bloc dialectal oriental del català, sinó que agrupa els parlars occitano-romànics en dos maneres d’actuar: la regular, que consistix en dir fetg[e] i pom[ɑ] igual que diem p[e]ix i p[ɑ] (valencià, català occidental i occità general), i la irregular, que fa pronunciar fetg[ə] i pom[ə] (o fetg[ɑ] i pom[ɑ]) al costat de mantindre el contrast entre p[e]ix i p[ɑ] (balear, català oriental, part del gascó i creixent).

Mapes de vocalisme: fetge
Articulació de /e/ àtona com a [ə] o [ɑ]: fetge
© Paraula d’Oc. Reproducció permesa per la publicació

Publicat originalment en la revista Paraula d’Oc, número 17.

Anar a l’Introducció: “La cartografia lingüística d’àmbit occitano-romànic: un camí d’autodescobriment (I)”


Alexandre Ordaz

Mapa: © Paraula d’Oc. Reproducció permesa per la publicació